Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Pozemky k.ú. Březiněves, Praha

Předmět byl vydražen za 19 000 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 301.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby10.8.2020, 11:00:00
Nejnižší podání19 000 000 CZK
Min./max. příhoz100 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota2 900 000 CZK
Jednací číslo dražby1134-EDN/20

Schválení účastníci (1)

  • ID 301

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby je níže specifikovaný soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství:

- pozemek p.č. 282/6 o výměře 17 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

- pozemek p.č. 437/9 o výměře 193 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

- pozemek p.č. 438/20 o výměře 11283 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,

to vše zapsáno na LV č. 477 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Březiněves, obec Praha a okres Hlavní město Praha.

Navrhovatel dražby

---