Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Velký stavební pozemek Liberec – Jeřmanice, Pastevní ulice

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby9.7.2020, 11:00:00
Nejnižší podání1 890 000 CZK
Min./max. příhoz10 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota300 000 CZK
Jednací číslo dražby1157-EODD/20

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Stavební pozemek parc. č. 1911 o celkové výměře 1.835 m2 je v ÚP navržen jako plocha bydlení. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1705, který je ve vlastnické právu obce Jeřmanice s výbornou dopravní infrastrukturou.
Podle platného územního plánu obce Jeřmanice se pozemek parc. č. 1911 v k. ú. Jeřmanice nachází v zastavitelné ploše B.8, která má funkční využití plochy pro bydlení. Pro plochu B.8 územní plán stanovil podmínku, že výstavba je možná pouze za předpokladu zpracování územní studie s označením US1. Územní studie byla již zpracována a schválena v roce 2013.
V obci je pro plochu B.8 stanovena minimální výměra pro stavbu RD 1800 m2. Tuto výměru zcela splňuje výše uvedený pozemek parc. č. 1911 dle schválené územní studie.

Navrhovatel dražby

JUDr. Ladislav Paulus