Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Pozemek Brno – Bystrc p.č. 3776/4

Předmět byl vydražen za 2 020 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 279.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby15.6.2020, 10:00:00
Nejnižší podání450 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota100 000 CZK
Jednací číslo dražby1124-EDD/20

Schválení účastníci (8)

  • ID 280
  • ID 279
  • ID 276
  • ID 273
  • ID 271
  • ID 266
  • ID 265
  • ID 264

Průběh dražby

Informace

Pozemek o výměře 1809 m2 se nachází v Brně, místní část Bystrc, ulice Rakovecká, samota Obora, v blízkosti je bývalá hájovna a lesní školka s bytovými domy pro bývalé zaměstnance mezi koncem přehrady a obcí Veverská Bítýška asi 15 km od centra Brna a 5 km od hráze přehrady po levé straně ulice Rakovecké.

Pozemek leží na severozápadním okraji katastru vedený jako ostatní plocha a tvoří neplodnou volnou plochu před bytovými domy. Z hlediska platného SÚP města pozemek vedený jako plocha pro zemědělskou a lesní výrobu.

V současné době je projednáván nový SÚP, který pozemek zahrnuje do tzv. „smíšené obytné zástavby”.

Na pozemku p.č. 3776/4 jsou trvalé porosty, v místě nejsou žádné rozvody veřejných inženýrských sítí mimo rozvod NN.

Rozsah inženýrských sítí na pozemku nebylo možné zjistit, pravděpodobně jsou bytové domy napojeny na vlastní studnu, splašková kanalizace svedena do septiku, dešťová kanalizace na volnou travní plochu. Objekty napojeny na silnoproudé rozvody NN. Vše na pozemcích p.č. 3776/3,4 na kterých je zřízeno věcné břemeno inženýrských sítí.

Nově projednávaný SÚP určuje lokalitu jako území pro smíšenou obytnou zástavbu, tzn. na pozemku bude možné v budoucnu realizovat další výstavbu.

Obvyklá cena podobných nezainvestovaných pozemků se v místě může pohybovat v rozmezí od 300,- do 500,- Kč/m2 v případě platného SÚP a v cenách kolem 1 000,- Kč, v případě, že bude schválen nový SÚP. Pozemek je navíc zatížen věcnými břemeny vedení IS bez přeložky, případná zástavba problematická.

V případě schváleného nového SÚP se bude obvyklá cena pozemku při zohlednění věcných břemen kolem 700,- Kč/m2.

Nový vlastník pozemku p.č. 3776/3 se zavazuje, že zřídí věcné břemeno - právo chůze a jízdy - povinnost k pozemku p.č. 3776/3 ve prospěch pozemku p.č. 3776/4.

Navrhovatel dražby

Mgr. Jakub Hartman