Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku p.č. 2501/6 k.ú. Domažlice

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby25.10.2019, 11:00:00
Nejnižší podání540 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota150 000 CZK
Jednací číslo dražby1066-EODD/19

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku p.č. 2501/6 se nachází na severozápadním okraji města Domažlice v lokalitě určené z hlediska platného SÚP k zástavbě – plochy smíšené výrobní. V KN veden jako trvalý travní porost a je určený k zástavbě jako plocha pro výrobu.

Navrhovatel dražby

---